REGULI ȘI INFORMAȚII GENERALE


A. Prezentare Organizator și datele evenimentelor

Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea Weekend Sessions Botanica

la Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză” din București, Șos. Cotroceni nr. 32, sector 6 în perioada 19

iunie-26 septembrie 2021, timp de 7 week-end-uri (sîmbătă-duminică) și definește regulile pe care

atât participanții cât și Organizatorul trebuie să le respecte, dar și drepturile și obligațiile acestora.

Datele evenimentelor din seria Weekend Sessions Botanica 2021:

26-27 iunie, 16.00-21.00

3-4 iulie, 16.00-21.00

10-11 iulie, 16.00-21.00

4-5 septembrie,16.00-21.00

11-12 septembrie,15.00-21.00

18-19 septembrie,15.00-21.00

25-26 septembrie,15.00-21.00

Porțile evenimentelor se deschid la ora 15:00. Evenimentul se încheie în fiecare zi la 21:00.

Organizatorul festivalului este Societatea Antrepriza Creativă S.R.L., cu sediul social în București, sector 1,

Calea Plevnei nr. 16, cod fiscal: RO37288213, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/4178/28.03.2017


B. Taxe de acces în Grădina Botanică, tarife, permisiuni și restricții ale deținătorului de spațiu (Universitatea din București)

Pentru a putea avea acces în Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză” din București, fiecare participant

va achita taxa de acces stabilită de Universitatea din București, respectiv:

Tarife stabilite începând cu data de 1 mai 2019 pentru acces în spațiile în aer liber

•bilet întreg, perioada 16 martie – 15 octombrie: 10 lei

•bilet redus 5 lei - Beneficiază de bilete reduse: pensionarii, elevii, studenții.

•Studenții și salariații Universității din București beneficiază de intrare gratuită*

(* În perimetrul Grădinii Botanice, nu și în perimetrul de eveniment Weekend Sessions Botanică, pe

durata desfășurării acestuia).


Sursa: gradina-botanica.unibuc.ro/viziteaza-ne/tarife/


C. BILETE, TIPURI DE BILETE ȘI CUMPĂRAREA BILETELOR, REGULI DE ACCES PENTRU WEEKEND SESSIONS BOTANICA 2021

1. Bilete și brățări

1.1. Există un singur tip de bilete pentru festival, valabil o singură zi și pentru o singură persoană,

respectiv Bilet access general – 60 lei de persoană (la care se adaugă 10 lei access la Grădina

Botanică, tarif menționat la pct. B)

1.2. Biletele pot fi cumpărate online: prin platforma eventbook, precum și de pe alte site-uri de

specialitate, autorizate de Organizator, în limita stocului disponibil.

1.3. Biletul se poate achizitiona si in ziua evenimentului[AN1] , online prin platforma eventbook sau

offline, la locul desfășurării evenimentului, prin cele 2 (două) puncte de vînzare organizate, unul

imediat după intrarea în Grădina Botanică și unul la intrarea în zona destinată festivalului Weekend

Sessions, în limita a 500 de bilete pe zi

1.4. Biletul este valabil o singură zi, sâmbătă sau duminică, între 16:00 și 21:00.

1.5. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor cumpărate prin partenerii festivalului,

parteneri ce vor fi validați pe site-ul Festivalului și pe paginile de socializare ale Festivalului.

1.6. Biletul care permite accesul în cadrul festivalului poate fi scanat o singură dată. În situația în care

biletul a fost scanat o dată, biletul nu mai poate fi refolosit.

1.7. În situația în care Organizatorul va descoperi bilete sau brățări falsificate, va sesiza Organele

abilitate, iar posesorului falsurilor îi va fi refuza accesul în perimetrul de festival.

1.8. În momentul validării biletului, Participantul primește și i se prinde pe mînă o brățară intactă

care îi asigură intrarea în spațiul festivalului. După scanarea biletului, Participantul trebuie să

păstreze brățara la mână pe perioada zilei. În cazul avarierii, distrugerii sau pierderii, brățara nu mai

oferă Participantului niciun drept, acesta fiind obligat să achiziționeze un nou bilet. Organizatorul își

rezervă dreptul de a însoți în afara perimetrului festivalului persoanele care nu poartă brățară la

mână.

1.9. Accesul copiilor sub 12 ani este gratuit și este permis doar dacă aceștia sunt însoțiți de unul

dintre părinți (sau persoane în îngrijirea cărora se află). Părintele sau însoțitorul trebuie să prezinte

un bilet valabil pentru accesul său și al copilului la festival.

1.10. Accesul persoanelor cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani este permis doar dacă au un bilet valid

și sunt însoțiți de unul dintre părinți.

1.11. Toți minorii trebuie să aibă asupra lor o copie după certificatul de naștere sau un act de

identitate și declarația de angajament semnată și completată de un părinte sau un tutore al

minorului. Atașat prezentului regulament este și modelul de declarație. Organizatorii nu pot fi ținuți

răspunzători și nu vor verifica validitatea sau modalitatea în care declarațiile sunt semnate, această

responsabilitate cade în sarcina participanților ce prezintă la intrare aceste declarații.


2. Cumpărarea biletelor

2.1. Cumpărarea biletelor se poate face exclusiv pe site-urile autorizare așa cum sunt anunțate pe

site-ul oficial www.weekendsessions.ro

2.2. Biletele nu sunt nominale, dar au o serie unică.

2.3. Cumpărarea biletelor de la parteneri autorizați se va face în conformitate cu termenii și

condițiile emise și publicate de către aceștia.


3. Returnarea biletelor

3.1. În situația anulării festivalului din cauza unei situații de forță majoră (stare de alertă, stare de

urgență decretate de conducerea țării în conformitate cu dispozițiile Constituției, pandemie,

epidemie, calamități naturale etc.), Organizatorii nu vor fi ținuți responsabili și nu vor putea fi

obligați să restituie contravaloarea biletelor cumpărate până la acel moment.

3.2. Dacă Festivalul va fi amânat pentru o altă perioadă, când situația va permite ca acesta să se

desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru toți participanții, biletele achiziționate își

prelungesc automat valabilitatea pentru următoarele date la care festivalul va avea loc.

3.3. Datele următoare ale festivalului nu presupun în mod obligatoriu participarea acelorași artiști

din selecția anunțată pentru festivalul anulat sau amânat. Organizatorii vor face însaă toate

demersurile în vederea reprogramării recitalurilor artiștilor anunțați inițial.


4. Schimbarea prețurilor

4.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiințare prealabilă.

Biletele vîndute pînă în momentul modificării ramân valabile.

4.2. Orice modificare va fi anunțată de îndată pe paginile de socializare ale evenimentului, pe site și

pe paginile agenților ticketing (eventbook și alte agenții partenere).


5. Reguli speciale referitoare la acces în perioada de alertă (valabilă pînă în 11 iulie 2021)

5.1. Organizatorii pot lua și alte măsuri (de exemplu, dar fără a se limita la montarea de scannere de

temperatură, corturi speciale pentru triere, declarații pe propria răspundere privind unele aspecte

privind starea de sănătate etc.), măsuri menite să asigure siguranța participanților la eveniment în

condițiile stării de alertă actuale din România și zona București-Ilfov.

5.2. Avînd în vedere menținerea stării de alertă instituită de Guvernul României pe întreg teritoriul

țării și prelungită de la 12 iunie cu încă 30 de zile, precum și regulile impuse pentru organizarea de

evenimente în aer liber prin Hotarîrea Guvernului României și a Comitetului Național pentru Situații

de Urgență nr. 32/25.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul

evoluției pandemiei de COVID-19 și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de

Urgență nr. 28 din 14.05.2021:

- este obligatorie purtarea măștii de protecție pe întreaga durată a prezenței în spațiul de

eveniment.

- Participarea la Weekend Sessions Botanica este permisă doar pentru persoanele care sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test

antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada

cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin

documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test

care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării

activității).

Documentele menționate în paragraful anterior vor fi verificate de staff-ul organizatorilor și de

personalul care va asigura paza și protecția evenimentului. Nu se vor face copii ale documentelor, nu

se vor păstra documente personale ale persoanelor, verificarea are drept scop permiterea sau

refuzul, după caz, a accesului în spațiul de eveniment, indiferent dacă persoana prezintă un bilet

valabil achiziționat.


6. OBIECTE INTERZISE PE TERITORIUL FESTIVALULUI

6.1 Este interzis accesul în perimetrul de eveniment cu: Spray cu aerosoli (cu excepția celor pentru

care există prescripție medicală valabilă și cu care posesorul se prezintă la acces), lanturi, arme,

muniție, cuțite sau obiecte contondente, spray paralizant, sticle; Lăzi frigorifice; Droguri și / sau

substanțe narcotice; Flyere, mostre, giveaway-uri și produse promoționale; Hoverboards sau

Segways; Lampioane; Mâncare sau băuturi;

6.2. În situația în care se vor descoperi asupra participanților aceste sau alte obiecte ilegale,

Organizatorul va anunța organele competente, care vor dispune măsurile necesare.

6.3. Participanții nu pot intra de asemenea, în perimetrul de eveniment, cu mâncare sau cu lichide

de orice fel, în spațiul de eveniment existînd posibilitatea achiziționării produselor alimentare și a

băuturilor de la partenerii evenimentului.

Refuzul oricărui participant de a se conforma regulilor, respectiv controalelor mai sus menționate

atrage după sine, interzicerea accesului în cadrul festivalului și poate atrage, după caz, răspunderea

individuală a participantului în fața organelor statului.


7. CE PUTEȚI ADUCE PE TERITORIUL FESTIVALULUI:

7.1. Este permis accesul cu: pături de picnic, șezlonguri, pufi, perne, ghiozdane (de mărimea unui A4);

7.2. Acolo unde este cazul, poate fi permis accesul cu medicamente, daca posesorul acestora

prezinta staff-ului Organizatorului/agenților de pază angajați de acesta o rețetă valabilă pentru

produsele respective.


8. Intrarea la eveniment

8.1. Intrarea se va face doar prin zonele special amenajate pe baza biletului ce trebuie schimbat în

brățară de acces. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate. Participanții

pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului în ziua pentru care a achitat biletul,

cu condiția să păstreze prinsă pe mână brățara.

8.2. Fumatul este interzis în toate spațiile interioare și exterioare ale Grădinii Botanice din București.

8.3. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele:

Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte

speciale sonore, vizuale și audio reprezintă un risc își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile

ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include și puternice efecte de

lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau

de prejudicii materiale, Organizatorii nu își asumă nicio răspundere.

8.4. Pentru zonele de joacă, distracție și sport și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe

teritoriul festivalului, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică pentru participare.


D. Reguli de conduită pe durata desfășurării evenimentului Weekend Sessions

Botanica


1. Norme de conduită socială

1.1. Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest

Regulament. Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să

pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

1.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice)

cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de

încălcarea acestuia.

1.3. Participanții sunt obligați, ca în incinta festivalului, să respecte și să nu distrugă mediul

înconjurător și Grădina Botanică incluzând construcțiile și spațiile verzi aferente.

1.4. Pe întreaga durată a vizitei pe teritoriul Grădinii Botanice se vor aplica normele stabilite de

aceasta pentru toți vizitatorii, care devin obligatorii și pentru publicul evenimentelor Weekend

Sessions Botanica, respectiv:

-este interzis fumatul în toate spațiile interioare și exterioare;

-este interzis scăldatul;

-este interzisă cățărarea pe arbori și arbuști, fîntîni/cascade, zone abrupte semnalizate ca atare;

-este interzis accesul cu animale de companie;

-este interzis accesul persoanelor în stare de ebrietate;

1.5. Organizatorul, partenerii Organizatorului și presa acreditată sau orice altă persoană fizică sau

juridică care are acordul expres al Organizatorului pot înregistra audio-video și fotografia

evenimentul. Participanții iau la cunoștință că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale

(foto sau video), fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale,

indiferent de modul în care vor fi folosite (cu excepția cazurilor de utilizare în scopuri comerciale,

care contravin normelor sau uzanțelor sociale, sînt imorale, indecente sau ilegale). Organizatorul are

dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale proprii sau de promovare a

festivalului (ex. YouTube, Facebook), să le comunice public, să le afișeze în orice mod consideră de

cuviință.

1.6. Participanții iau la cunoștință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială

sau de publicitate fără acordul scris în prealabil al Organizatorului.

1.7. Minorilor le este interzisă servirea și consumul de băuturi alcoolice. Consumul de droguri este

ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

1.8. Pe întreg parcursul desfășurării festivalului și în toate acțiunile întreprinse în cadrul acestuia,

sunt strict interzise orice activități de promovare a partidelor politice și este interzisă de asemenea

orice activitate de propagandă politică.

1.9. De asemenea, sunt strict interzise orice manifestări sau mesaje cu caracter discriminatoriu,

imoral sau ofensator.

1.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita măsuri de remediere a unor situații contrare

prezentului regulament inclusiv prin invitarea participantului de a părăsi spațiul destinat festivalului.


2. Securitatea în cadrul Festivalului

2.1. În incinta Festivalului, delimitată vizibil de restul perimetrului Grădinii Botanice, Organizatorul

asigură securitatea printr-un partener calificat și acreditat să facă acest lucru și cu ajutorul staff-ului

propriu și al voluntarilor. În timpul evenimentului, participanții sunt obligați să respecte agenții de

securitate și staff-ul, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

2.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane,

personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în

care se desfășoară evenimentul și anunțarea organelor de poliție și jandarmerie.


3. Pentru cazuri grave sau accidente participanții sînt rugați să apelez serviciul de urgență 112.


4. Obiecte pierdute

4.1. Obiectele pierdute trebuie aduse în zona scenei. Proprietarii le pot recupera după ce urmează

procedura de identificare a persoanei și a obiectului pierdut de la organizatori. După încheierea

ediției de festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile, după

acest interval ele urmează a fi distruse sau valorificate, după caz.


5. Produse și servicii comercializate în festival

5.1. În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar,

food court, zona de vînzare produse alimentare/nealimentare). Participanții se angajează să

folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de

plată acceptate de organizatori și partenerii acestora.

5.2. Numai persoanele posesoare de brățară de festival valabilă pentru ziua respectivă pot

achiziționa produse alimentare și nealimentare din cadrul festivalului.


E. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL

Prezentul Regulament este o înțelegere între organizator și participant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament ori de câte ori consideră

necesar sau situația o impune, fără o înștiințare în prealabil a Participantului, iar orice modificare va

fi afișată pe site-ul oficial – www.weekendsessions.ro și pe paginile evenimentelor și cele de vînzare

bilete.

Programul și line up-ul pot suferi modificări. Toate modificările vor fi anunțate, însă organizatorul nu

poate fi ținut responsabil pentru aceste situații neprevăzute și nedorite.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura formatul Festivalului, serviciile și

produsele oferite în incinta festivalului, așa cum consideră necesar. Participanții nu pot emite niciun

fel de pretenții de natură patrimonială sau nepatrimonială de la Organizatori privind aceste

modificări.

Weekend Sessions la Grădina Botanică nu garantează participanților disponibilitatea, conținutul sau

numărul de formații și servicii și/sau spectacole, ca de exemplu dar fără a se limita la concertul

unui/unor anumiti artisti, durata concertelor, dispunere scenelor în contextul desfășurătorului de

Festival, situația în care performanța artistului nu se va ridica la așteptările participanților, locația în

care va fi amplasată scena, etc.

Organizatorii vor depune toate eforturile în a respecta programul și line-up-ul anunțat. În situația în

care acest lucru nu mai este posibil, organizatorii vor depune toate diligențele în a înlocui programul

și/sau artistul și vor comunica aceste modificări participanților, pe paginile de socializare și/sau

promovare a evenimentului.

Prin cumpărarea unui bilet și/sau prin accesul în incinta Festivalului, Participantul declară că a citit, a

înțeles și se obligă să respecte acest Regulament. Prezentul Regulament va fi afișat pe toată durata

desfășurării Festivalului, în loc vizibil și toți participanții și-l asumă în totalitate.


F. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

1. Organizatorul garantează accesul și utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant

cu un bilet valid. Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în

caz de forță majoră sau caz fortuit.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are

dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

3. Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul

festivalului care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijențe. Persoanele care se fac

vinovate de astfel de fapte vor fi sanționate de organele statului, care vor fi anunțate de Organizator.

4. Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.


G. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta

festivalului, total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul

încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România. În cazuri grave, sau acolo

unde consideră necesar pentru buna desfășurare a evenimentului sau protejarea vieții, a sănătății

sau a inregrității corporale a participanților (inclusiv echipa de organizare, parteneri, furnizori,

sponsori etc) sau a bunurilor materiale proprii sau aparținînd Grădinii Botanice din București,

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita intervenția Poliției Române sau apelarea 112.


H. Litigiile și legea aplicabilă

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de alta

parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi

soluționate de instanța competentă din municipiul București, de la sediul Organizatorului, în

conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.


I. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

În conformitate cu dispozițiile legale, forță majoră este considerat orice eveniment extern,

imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost

chemat să răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs.

În astfel de situații, neprevăzute, organizatorii sunt exonerați de orice răspundere!

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru

natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, pandemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri

ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de Participant, niciuna dintre părți

nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament strict pentru perioada în care este

declarată stare de urgență sau stare de alertă, stare de epidemie sau de pandemie, dar fără a se

limita la asta.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de

voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial al Festivalului,

Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în

care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

În situațiile în care din motive independente de voința organizatorului festivalului autoritățile

statului solicită suspendarea și/sau anularea și/sau amânarea festivalului cauzate de forță majora,

festivalul sau o parte din acesta va fi suspendat/anulat/amânat, iar organizatorii nu vor putea fi

ținuți responsabili pentru această situație.

Prezentul regulament a fost revizuit în data de 11.06.2021.


Descarcă aici declarația pe propria răspundere.